Comunicat-denúncia sobre la situació actual de manca de farmacèutics titulars o substituts en horari d'obertura les farmàcies de Catalunya

Des del Sindicat de Farmacèutics Adjunts i Substituts de Catalunya fa anys que rebem un continu de queixes per part dels nostres afiliats sobre la manca de personal farmacèutic en horari laboral a les farmàcies de Catalunya. Des del sindicat som coneixedors de la dificultat per trobar farmacèutics que vulguin exercir la seva professió en oficina de farmàcia i també, per tant, de la dificultat per cobrir baixes per malaltia, baixes per maternitat i excedències del personal facultatiu assalariat. No obstant, aquest fet no pot justificar, en cap cas, l’actual permissivitat en la falta de farmacèutics durant les hores d’obertura de les farmàcies. Les farmàcies han de garantir la presència del farmacèutic titular durant totes les hores d’obertura de la farmàcia, o en tot cas, d’un farmacèutic substitut segons el que queda establert en la Llei 31/1991 d’Ordenació Farmacèutica, en la qual s’atribueix al farmacèutic substitut les mateixes funcions i responsabilitats que el farmacèutic titular. Així mateix, el Decret 321/1996 estableix que quan l'oficina de farmàcia estigui atenent el servei d'urgència rotatori s'exigirà com a requisit indispensable la presència i actuació professional d'almenys un farmacèutic, degudament col·legiat(1), tot i que la realitat actual és que en moltes farmàcies les guàrdies nocturnes les realitzen o bé tècnics o auxiliars o fins i tot personal no qualificat.

Podeu llegir el comunicat sencer en aquest enllaç.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Càlcul de les hores anuals treballades

Informació sobre la reunió del conveni del 19 de febrer de 2024 i el pacte d'eficàcia limitada

Plantilles per calcular el nombre d'hores anuals treballades