FAQs (2): Situacions que es poden donar durant la COVID-19

Cas 2. Tinc una malaltia o estic amb una situació que em fa especialment vulnerable a la COVID-19. Què cal fer en aquests casos?

La Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front a la pandèmia de COVID-19 informa de les següents pautes:

3.3 Treballadors especialment vulnerables (sensibles)

Els serveis de prevenció de riscos laborals (SPRL) han d’avaluar la presència de personal amb condicions d’especial vulnerabilitat en relació amb la infecció de coronavirus SARS-CoV-2 i determinar les mesures de prevenció, adaptació i protecció que siguin necessàries, incloent-hi la possible reubicació en un altre lloc de treball.

D’acord amb el Ministeri de Sanitat, aquest ha definit com a grups vulnerables per a la COVID-19 les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, embaràs i majors de 60 anys, seguint l’estat de coneixements actuals i el principi de precaució. La decisió final ha de ser fruit d’una avaluació individual que tingui en compte l’estat de salut de la persona, així com les condicions de treball i tasques a realitzar. En el cas que no es puguin garantir unes condicions de treball que permetin realitzar la feina sense augmentar el risc propi de la condició de salut de la persona treballadora ni sigui possible reubicar-la, està indicat l’aïllament preventiu.

El SPRL ha d'emetre i ha de fer arribar a la persona afectada un informe que acrediti la indicació d’aïllament preventiu per impossibilitat de reubicació en un lloc exempt de risc de COVID-19 de manera individualitza, tal com estableix el document Actualización a 19 de marzo de 2020 de Instrucciones aclaratorias relativas al nuevo procedimiento de remisión de partes de los servicios públicos de salud por coronavirus, conforme al Real Decreto Ley 6/2020, de 10 de marzo, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Els nostres afiliats poden fer la seva consulta particular a través del mail d’Afascat.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

Càlcul de les hores anuals treballades

Informació sobre la reunió del conveni del 19 de febrer de 2024 i el pacte d'eficàcia limitada

Plantilles per calcular el nombre d'hores anuals treballades